Vill du bli medlem?

Välkommen till Falkenbergs Motorklubb.

FMK är öppen för alla som uppfyller föreningens stadgar om medlemskap. FMK skall verka för att fler tävlingsförare blir medlemmar samt lägga speciell vikt vid att ungdomar blir medlemmar.

Vi vill veta följande för att kunna behandla ditt ärende:
# Personnummer inkl 4 sista
# För- och efternamn
# Adress
# Postnummer och ort
# Mobil/telefon
# E-post

Styrelsen behandlar ansökan om medlemskap.
Du mailar din ansökan till: kansli@falkenbergsmotorklubb.nu

OBS! - Din medlemsansökan besvaras via mail, tänk på att kontrollera din skräppost om svar dröjer

Vuxna (fr.o.m. 18 år)
Junior under 18 år
Familjemedlemskap*
300 kr
50 kr
500 kr
*Familjemedlemmar med samma folkbokföringsadress.

Befintlig medlem

Vi skickar ut nytt erbjudande via mail angående medlemskap, runt årsskiftet varje år. 
Tänk på att vi tyvärr hamnar i skräpposten ibland, så håll koll även där.
Fr o m 2022 kommer vi inte längre att skicka brev via posten.

Vill du betala in din medlemsavgift redan innan du får ditt mail?
I så fall kan du skicka in aktuell avgift till BG 361-4724 och märka din betalning med namn och ÅÅMMDD.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram